Kostvejledning & Ernæringsterapi

Fordøjelsesproblemer IBS og IBD

MarianneFjordgårdFeatured2-440x288

Fordøjelsesproblemer kaldes også Functional bowel disorders (FBD) og det er betegnelsen for fx Irritable tarme IBS og Inflammatoriske tarmsygdomme IBD som er Colitis ulcerosa og Morbus crohns

 • Flere studier viser at de ramte har en ændret sammensætning af mikrobiotaen og at det medvirker til symptomerne.

Simren M, et al: Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome foundation report. Gut 2012; Jul 10.

Derfor anbefaler jeg at mennesker med fordøjelsesproblemer får taget en afføringsprøve eller en urinprøve der bliver analyseret hos et udenlandsk laboratorie. Disse analyser viser hvordan du fordøjer og optager maden, hvordan fordøjelsens immunforsvar fungerer, om der er en inflammation i tarmen, en uønsket og måske skadelig overvækst med bakterier, svampe og bakterier mm. Disse analyser ikke tilbydes i det etablerede danske sundhedssystem og kræver derfor fuld egenbetaling. Disse analyser formidles via min klinik. Kontakt mig for nærmere oplysninger.

Der er flere hypoteser om de mekanismer der kan spille en rolle ved udviklingen af FBD fx at der kan være en

 • Dysregulering af gut-brain-axis og det autonome nervesystem ANS
 • Hypersensitivitet i de indre organer
 • Ændringer i tarmens mikrobiota
 • Ændringer i niveauet af gastrointestinale neuropeptider og hormoner fx serotonin
 • Unormale tarmbevægelser
 • Miljømæssige og psykologiske faktorer fx stress HPA aksen
 • En mindre grad inflammation i mave-tarmkanalen, muligvis relateret til ændringer i tarmens mikrobiota.

Ghoshal UG, et al: The gut microbiota and irritable bowel syndrome: friend or foe? Int J Inflam;2012:151085.

 • Studier rapporterer om ændret signalaktivitet med serotonin i centralnervesystemet CNS og tarmens nervesystem – Det enteriske nervesystem ENS hos patienter med IBS.
 • Der ses en øget plasma 5-HT (serotonin) hos patienter med IBS-D (diarrhea-predominant) og PI-IBS (smerte IBS) og nedsatte mængder plasma 5-HT (serotonin) hos patienter IBS-C (constipation-predominant) og ændringer i plasma- og vævsniveauer af serotonin-reuptake-transporter-protein SERT.

Dunlop et al., 2005; Atkinson et al., 2006; Zou et al., 2007; Camil- leri, 2011).
Fichna, J et al: Brain-gut interactions in IBS” Review article. Frontiers in Pharmacology  Gastrointestinal Pharmacology  July 2012. Volume3. Article127

 • Toll-like receptors (TLRs) er bl.a. lokaliseret på tarmens slimhinder og der ses en øget ekspression hos forsøgsdyr (rotter) og hos patienter med IBS med et hypersensitivt tarmsystem. (McKernan et al., 2009; Brint et al., 2011).
 • TLRs bliver aktiveret af forskellige LPS fra bakterier og virus (Takeuchi and Akira, 2010),  og dette giver en øget produktion af inflammatoriske cytokiner fx IL-1b, IL-6 og TNFa .
 • Dette giver samtidigt en øget følsomhed i vævet og desuden en øget smerteopfattelse (Akira and Takeda, 2004; Arebi et al., 2008).
 • Disse og andre cytokiner kan krydse blod-hjerne barrieren og dette påvirker HPA aksen og stress-responset (John and Buckingham, 2003;  Dantzer et al., 2008).

Fichna, J et al: Brain-gut interactions in IBS” Review article. Frontiers in Pharmacology  Gastrointestinal Pharmacology  July 2012. Volume3. Article127

 • En dysbiose påvirker vores stressrespons HPA aksen og giver alle stressens mange fysiske og psykiske symptomer
 • En uønsket overvækst i tarmen med mikroorganismer kaldes en dysbiose og det påvirker både CNS og ENS
 • Stress påvirker via HPA aksen tarmens mikrobiota og den mikrobielle sammensætning i tarmen og gøre den mere dysbiotisk.
 • Stresshormoner og sympatiske neurotransmittere (adrenalin, noradrenalin og cortisol) påvirker tarmens fysiologi fx nedbrydes tarmslimhinden, sIgA og  tarmbarrieren nedsættes
 • Stresshormoner fx noradrenalin påvirker den bakterielle gen-ekspression eller signalering mellem bakterierne (Qorum sensing) og det kan ændre den mikrobielle sammensætning og aktivitet af mikrobiotaen. Collins SM, Surette M, Bercik P. The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nature Rev Microbiol. 2012 Sep 24. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *