Kostvejledning & Ernæringsterapi

Virker det ?

Virker det?

ViFAB er et center under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) skriver følgende om ernæringsterapi:

Definition af ernæringsterapi

Ernæringsterapi er en videreudvikling af traditionel kostvejledning. Frem for kun at opfatte sin klient som et fysisk/biologisk væsen inddrager ernæringsterapeuten også psykosociale faktorer i behandlingen.

Formålet med ernæringsterapi er at fremme klientens sundhed både fysisk, mentalt, åndeligt og energimæssigt.

Det sker ved, at ernæringsterapeuten tilrettelægger individuelt tilpassede planer for kost, kosttilskud og livsstil.

Ifølge Danske Ernæringsterapeuter vil du typisk opleve en ændring i symptombilledet inden for de første 2-4 uger efter påbegyndt kostomlægning.

Disse ændringer vil som regel først vise sig i mave/tarm-kanalen og i forhold til dit generelle energiniveau.

Tidshorisonten for bedring afhænger af, hvor alvorlige symptomer du har, og hvor længe du har haft dem.

Effekt ifølge lægevidenskabelige undersøgelser samlet i Cocrane-oversigterne.

En Cochrane-oversigt er en anerkendt videnskabelig artikel, som er offentliggjort i den internationale database Cochrane-biblioteket. Du kan besøge Cochrane-biblioteket på www.thecochranelibrary.com

En Cochrane-oversigt vurderer effekten af en behandling eller forebyggelse.

En Cochrane-oversigt samler og vurderer resultaterne af alle tidligere offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om effekten af en bestemt behandling.

Det er en betingelse, at de undersøgelser, som Cochrane-oversigten bygger på, har været offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller databaser.

Hver Cochrane-oversigt er baseret på en grundig søgning efter relevante undersøgelser, en kvalitetsvurdering af de enkelte undersøgelser og en opsummering af resultaterne.

Ved at lave en samlet analyse af flere undersøgelser, bliver den statistiske sikkerhed for konklusionerne højere.

Virkning, bivirkninger og forsigtighedsregler

Generelt er der ingen meldinger om udbredte eller alvorlige bivirkninger i forbindelse med kostråd og diæter.

Over halvdelen af Cochrane-oversigterne om kostråd og diæter melder om positive effekt eller mulig positiv effekt.

Der er sjældent rapporteret om alvorlige bivirkninger.

Hvad er ernæringsterapi? fra www.cetcenter.dk der uddanner ernæringsterapeuter

Kost og ernæring er naturlige indgangsvinkler til vedligeholdelse og genoprettelse af velvære og sundhed, fordi kosten bidrager med nødvendige byggesten til det daglige liv, livskraft og energi.

Ved at udrense og aflaste kroppen, erstatte og forny reserver af nødvendige fødeemner som essentielle fedtsyrer, fibre, komplekse kulhydrater, vitaminer og mineraler, er ernæringsterapien således et vigtigt redskab til forbedring af basale organfunktioner.

Ofte er det netop nedsat eller ændret organfunktion, for eksempel i fordøjelsen, som er den underliggende årsag til symptomer helt andre steder i kroppen – hovedpine, hudproblemer, overfølsomhed, astma, gigt mm.

Jo – der er noget, du selv kan gøre – også hvis du er blevet syg!

Ernæringsterapien har siden midten af 80’erne fundet genklang blandt en hastigt voksende gruppe amerikanske forskere og læger, som arbejder med ”funktionel medicin”. Gennem konferencedeltagelse og faglig ajourføring henter danske ernæringsterapeuter således seneste nyt hjem fra den internationale forskning i ernæring, biokemi og helhedsorienteret sygdomsbehandling.

Urtemedicin og kosttilskud kan anvendes supplerende i vejledningen, men ernæringsterapeutens fornemste opgave er at hjælpe klienten på den enklest mulige måde.

Psykisk velvære og livsglæde har stor indflydelse på kroppens funktion, og ved at fokusere på ressourcer og personen som helhed, ikke kun på dysfunktionen, opnås større effekt og overskud.

Er der grund til at få foretaget undersøgelser og analyser, benyttes først og fremmest sundhedsvæsenets tilbud. Hvor de ikke er dækkende, henvises til udvalgte laboratorier i privat regi.

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen Danske Ernæringsterapeuter lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring.

Uddannelsen til ernæringsterapeut er et forløb med 34 kursusdage fordelt over 3 år. Undervisningen foregår som weekendkurser. Ernæringsterapeutuddannelsen giver et langt bredere billede af, hvad ernæring og næring er end den gængse lidt mekaniske opfattelse af kostens indhold.

Ernæringsterapeuten skal kunne forholde sig både til den kost, den enkelte person spiser og vurdere egnethed og tilstrækkelighed, men også forholde sig til langt mere komplekse forhold. Hvad der sker med maden, efter den er spist, hvordan fordøjelsen evner at nedbryde og optage næringsstofferne, de biokemiske betingelser for den videre udnyttelse af næringsstofferne fra maden – alt dette er basis i ernæringsterapeutens arbejde.

Samtidig og mindst ligeså vigtigt er, at ernæringsterapeuten gennem uddannelsen – i praktiske øvelser og den personlige proces – udvikler den evne til at arbejde med syge eller belastede mennesker, som er nødvendig for at overleve med succes som behandler.