Kostvejledning & Ernæringsterapi

Persondatapolitik

Persondataforordning GDPR

Jeg optager journal og indhenter persondata i form af et spørgeskema til brug for behandlingen af dig i klinikken. Det er kun mig, der ser oplysningerne og jeg har tavshedspligt.

Journalen kommer til at indeholde persondata, som kan omfatte følgende:

  • Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail-adresse
  • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold, laboratorie prøver, brug af medicin, kosttilskud mm.
  • Behandlingsplan, effekt, evt. andre reaktioner mm.

Opbevaring og sletning af persondata

Jeg opbevarer, behandler og sletter dine data på følgende måde:

  • Fysiske journaler & behandlingsplaner opbevares i et aflåst skab i op til 7 år og herefter slettes det.
  • Elektroniske journaler & behandlingsplaner opbevares på computerens harddisk, hvor der tages backup på en ekstern harddisk. Oplysningerne ligger i en mappe på computeren der kræver hemmelig kode.
  • Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til din behandling.
  • Oplysningerne vil blive opbevaret i 7 år, efter sidste kontakt, hvorefter de makuleres.
  • Oplysninger på computerens harddisk slettes ligeledes efter 7 år.
  • Jeg samarbejder med firma Filskov IT og har en databeskyttelsesaftale med dem.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.