Kostvejledning & Ernæringsterapi

Psoriasis

Psoriasis

En rigtig ernæring er alfa og omega for psoriasisramte, og der-for er denne bog vigtig for mennesker med psoriasis og deres familie. Den indeholder en grundigt beskrevet ernæringstera-peutisk handlingsplan og baggrunden for denne. Hvis man skal være vedholdende med en kost, der er anderledes end den sæd-vanlige, er det vigtigt at forstå hvorfor. Ellers lykkes det ikke. Principperne kan enhver læser have glæde af at læse om, ikke kun mennesker med psoriasis. Der er gode afsnit om ernæ-ringsmæssige mangler, om nedsat fordøjelsesfunktion og dårlig tarmflora, om overfølsomhed, nedsat afgiftningsevne, stress og ubalancer. Alt med gode forklaringer på, hvordan den normale og sunde fordøjelse fungerer, og hvordan man med naturlige midler kan bevare den.

Når man har psoriasis, vil hudcellerne i de tykke psoriasispletter dannes meget hurtigere end celler i normal hud. De skubbes hurtigere udefter og afstødes som sammenhængende skællag. En nydannet hudcelle er kun 4-8 dage om at bevæge sig fra de inderste hudlag til overfladen af huden, hvis man har psoriasis. Normalt tager det 28 dage. Mange bruger op til 3 timer hver dag på at smøre sig ind i forskellige cremer og salver. Det er efter min mening kun symptomundertrykkende behandling, der ikke gør noget ved årsagen til sygdommen, og at nogen bliver be-handlet med cellegifte, er som at skyde gråspurve med kanoner. Hvis lampen for olietryk i vores biler lyser, så klistrer vi da ikke pæren til, så vi ikke kan se advarslen, og kører videre. Nej! Vi skynder os at fylde ny olie på, så motoren ikke brænder sam-men. Det er efter min mening meget mere fornuftigt at opbygge cellerne og deres funktioner med god mad, vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer, samtidig med at kroppens forskelligar-tede funktioner normaliseres.

 

– Forord af læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen

Psoriasis – Nej tak! 

Af Ernæringsterapeut Marianne Fjordgård

Medlem af D.E.T. (Danske ernæringsterapeuter)

Åhavevej 44 – 7200 Grindsted – Tlf. 75 31 01 23 

Artiklen er bragt i ”Mit helbred” marts – 2002

 

Hvorfor er der denne hurtige vækst og afstødning af hudceller?

I bogen gennemgår jeg den funktionelt medicinske (be)handlingsplan ved psoriasis. I mit arbejde som ernæringste-rapeut tager jeg udgangspunkt i, at vi alle er individuelt forskel-lige, så selvom to personer har den samme diagnose, kan der godt være forskellige årsager til sygdommen. Omkring 80% af de klienter, jeg møder, har en dårlig fungerende fordøjelse eller nedsat afgiftningsevne. Det er ikke kun ved psoriasis, men det gælder også mennesker med gigt, allergier, humørproblemer, hormonelle problemer, hjerte-karsygdomme, dårligt immunfor-svar m.m. Når jeg taler med andre alternative behandlere, er deres erfaringer også de samme. Derfor vil en forholdsvis stor del af bogen omhandle fordøjelses- og afgiftningsproblemer. Andre årsager til psoriasis kunne for eksempel være mangler på vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtsyrer eller problemer med en dårlig ernæring. Alt dette kan resultere i en uhensigts-mæssig immunreaktion i huden og dens celler. Jeg mener der-for, at det er nødvendigt at finde ud af den individuelle årsag til psoriasis for at kunne sætte ind med den nødvendige handling for at genoprette ubalancen. Der skal ikke kun gives symptom-undertrykkende tilskud, for så er funktionel medicin ikke et hak bedre end de skolemedicinske metoder.

Derfor er det nødvendigt for dig at finde ud af årsagen til din psoriasis og derefter at gøre en indsats for at genoprette normale tilstande. Bogens forskellige afsnit gennemgår de forskellige årsager, der kan være til sygdommen, og disse kan forhåbentlig være dig til hjælp.

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med selv at gøre en indsats, kan du i første omgang forsøge den minimums handlingsplan, som jeg foreslår i dette korte uddrag fra bogen. Hvis det ikke er til-strækkeligt hjælp er der mange flere råd til selvhjælp i bogen “Psoriasis – Nej Tak !“.

Psoriasis og funktionel medicin

Hvis vi ud fra den funktionelt medicinske synsvinkel prøver at anskue psoriasis, kan der være mange forskellige grunde til, at sygdommen bryder ud. Mange er inde i en ond cirkel, hvor uba-lancer i ét af systemerne medfører ubalancer i alle de andre sy-stemer. Derfor er det en rigtig god ide af sætte ind med kostæn-dringer, der tager hensyn til nedsat funktion i alle systemerne, og supplere med relevante kosttilskud for at bryde denne onde cirkel.

Den onde cirkel kan brydes ved at

  • Erstatte ernæringsmæssige mangler med en god fiber- og næringsrig kostplan suppleret med ekstra vitaminer, mineraler og livsvigtige fedtstoffer. Ved overfølsomhe-der overfor madvarer skal disse udelades af kosten
  • Ved fordøjelsesproblemer skal disse findes, og fordøjelsesfunktionen skal genoprettes
  •  Leverens afgiftningsevne skal styrkes med relevante ur-ter og madvarer
  • Faktorer, der giver oxidativt stress, skal så vidt muligt fjernes, og der skal skabes balance mellem de frie radikaler og mængden af antioxidanter
  • Et immunforsvar, der er overreagerende, og den lokale inflammation skal dæmpes med den rigtige kost og tilskud

Illustration af den onde cirkel ved psoriasis:

Det er selvfølgeligt meget forenklet at påstå, at den ene ubalan-ce er en følge af den anden. De forskellige ubalancer skaber ubalancer i næsten alle de andre områder, idet de hænger sam-men som et edderkoppespind. For eksempel vil fordøjelsespro-blemer både kunne give leverbelastninger, oxidativt stress, in-flammation, overfølsomheder, hormonelle problemer og selv-følgelig mangler på livsvigtige næringsstoffer.

Gli effetti collaterali più comuni del prezzo sono disturbi dell’umore, dolore o affaticamento dopo alcune dosi e non sono considerati gravi.

Ernæringsterapeutisk handlingsplan:

Hvis du meget gerne vil i gang med at afprøve den funktionelt medicinske handlingsplan til psoriasis, men ikke i første om-gang vil læse hele bogen “Psoriasis – Nej Tak!” , har jeg samlet den vigtigste del af den ernæringsterapeutiske handlingsplan i denne artikel.

Kostplan:

En fornuftig sammensat kostplan skal stræbe efter at være dæk-kende med de energigivende næringsstoffer, protein, fedt og kulhydrater, at tilføre så mange vitaminer, mineraler og livsvig-tige fedtsyrer som muligt og samtidig tage hensyn til eventuelle overfølsomheder. Da mange med psoriasis reagerer overfølsomt overfor kostens indhold af gluten, vil jeg som et minimum an-befale, at du prøver med en gluten- og mælkefri kost i 8-12 uger, inden du afskriver overfølsomhed som årsag til din psoriasis.

En mælke- og glutenfri kostplan kunne se således ud. Når der fyldes mad på tallerkenen, skal alle måltider sættes sammen, således at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager eller frugt, knap en tredjedel af tallerkenen skal fyldes med en form for grove kornprodukter, og kun en femtedel af tallerkenen må fyldes med de fedt- og proteinholdige madvarer. Tallerkenens størrelse skal afpasses efter appetitten og behovet for kalorier.

Der er en 4 ugers mælke- og glutenfri kostplan i min bog “Spis dig glad

Tilskudsplan:

Da det er utroligt individuelt, hvilke vitaminer, mineraler, livs-vigtige fedtstoffer og urter vi hver især vil have behov for, vil nedenstående anbefalinger kun give et groft forslag til et til-skudsprogram. Når det optimale behov skal findes, må faktorer som mangelsymptomer, sygdomme, livsstil, forbrug af stimu-lanser, motion, stress, forurening, arv, alder og køn tages med i overvejelserne. Det kan dygtige, veluddannede og helhedsorien-terede terapeuter, bl.a. ernæringsterapeuter der er medlem af DET, være behjælpelige med. 

Hvis der er problemer med fordøjelsen, skal fordøjelsesfunktionerne genoprettes med relevante tilskud.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *